Garanti og reklamasjon.

Vilkår og betingelser for bruk ved å kjøpe en ProDieselChip enhet fra oss. Ved å benytte dette nettstedet godtar du å være bundet av disse avtalevilkårene. 

 

Bestilling og levering

1) De fleste ordrer sendes innen 1-3 virkedager, men det kan ta opptil ti dager ved spesielle tilfeller.

2) Alle varer forblir ProDieselChip sin eiendom til full betaling er mottatt.

 

Garanti

3) Alle ProDieselChip enheter har 3 års produktgaranti  fra kjøpsdatoen. 

3.1) Garantien gjelder  ikke skade eller feil som oppstår av misbruk, unormal slitasje, forsettlig skade, unnlate å følge instruksjoner, eller reparasjon eller modifikasjon uten vårt samtykke. 

3.2) Garanti er bare gyldig dersom Pro DieselChip enheten er montert og installert i samsvar med instruksjonene. 

3.3) Dersom kunden ønsker å sende en enhet inn for garantbehandling, skal den sendes til Dieselgrossisten AS for videre behandling. Alle enheter sendes videre til vår leverandør i Storbritannia.

3.4) Denne garantien gjelder kun for defekte  ProDieselChipenheter. 

 

Retur

4.1) Hvis du ønsker å returnere enheten så vennligst ta kontakt så kan vi veilede deg gjennom prosessen

4.2) Hvis du innen de første 14 kalenderdagene fra mottak av varene, finner ut at du ikke vil beholde enheten, så vi vil refundere dine kjøpsutgifter minus utgående porto. Du er ansvarlig for kostnadene for retur av varen.

4.3) Den opprinnelige kjøpesummen bli refundert via din opprinnelige betalingsmetode ved mottak av returnerte varer ved vårt kontor i norge.  Returportoen vil ikke bli refundert. 

4.4) Ved retur av varer bør du bruke en sporbar sendingstype. Dette fordi du er ansvarlig for varen til den er kommet til vårt kontor.  Produktet må være riktig pakket og i salgbar tilstand, inkludert en kopi av den opprinnelige fakturaen.

4.5) Vennligst angi tydelig i all korrespondanse at du ønsker å benytte angreretten og at du derfor vil ha beløpet refundert. 

4.6) Varer som returneres uten varsel vil ta lengre tid å behandle. Det er viktig å kommunisere tydelig ditt ønske om å returnere varen.

 

Begrensning

 5.1) Du er selv ansvarlig for bruk og behandling av ProDieselChipen er tillatt under gjeldende lov. Vårt ansvar berenser seg kjøpesummen.  Vi kan ikke akseptere noe ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter, inkludert direkte eller indirekte tap som tap av fortjeneste.

5.2) Vi skal ikke holdes ansvarlig for noen feil eller forsinkelser ved levering av ProDieselChipenheten der slik svikt oppstår som følge av en handling eller unnlatelse som er utenfor vår kontroll. Som f.eks sen postgang,  streik, dårlige værforhold, brann, myndighetenes handlinger, krig eller terrorhandlinger. 

5.3) Vi aksepterer ikke ansvar for noen indirekte tap, følgeskader, tap av data, tap av inntekt eller profitt, tap eller skade på eiendom og/eller tap fra krav av tredjepart som følge av bruk av ProDieselChip kjøpt fra oss.

5.4) Det er ditt ansvar å sørge du varsle myndigheter og evt. forsikringsselskap om endringer på kjøretøyet, inkludert  bruk av ProDieselChip på bilen

 5.5) Selv om ProDieselChipenheten har vært spesialkonstruert for å minimere sannsynligheten for å skade motoren. Kan vi ikke garantere at motorprodusentene vil opprettholde motorgarantien hvis de oppdager at tuning har vært brukt. Vi aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle tap, skader eller utgifter, inkludert direkte eller indirekte tap som tap av fortjeneste. ProDieselChip garantien dekker heller ikke slitasjedeler som clutch, dekk og/eller mekanikk. 

5.6) ProDieselChip skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle missforståelser mellom kunde og leverandør.

5.7) Vi tar ikke noe ansvar for skadet oppstått under montering av ProDieselChipenheten. 

5.8) Effekt tallene i alle ProDieselChip publikasjoner er ikke garanterte, men bør være oppnåelig i de fleste tilfeller.

 


Quality

Uttalelser

BMW 320 CD
Recently I purchased & fitted my tuning chip module with easy installation to my 2005 BMW 320 cd manual Msport. Took her for a test drive & was hugely impressed with 1.…
Sean Hope
11 February
Mondeo Magic!
Just to say thanks been using the tuning box for a week know ,it is i cant beleave the pulling power my mondeo diesel as got , it is like driving a new car thanks all at prodieselc…
Chris
11 February